POLO PRODUCT OVERVIWE

Geeko Polo Woman (Back)

เสื้อโปโล เนื้อผ้าพิเศษ ผลิตจากเส้นฝ้ายธรรมชาติ ดีไซด์
เรียบง่ายเหมาะกับวันสบายๆ ของคุณ

350.-    550.-

 

Geeko Polo Man (Back)

เสื้อโปโล เนื้อผ้าพิเศษ ผลิตจากเส้นฝ้ายธรรมชาติ ดีไซด์
เรียบง่ายเหมาะกับวันสบายๆ ของคุณ

350.-    550.-

 

Geeko Polo Man (Life Style)

เสื้อโปโล เนื้อผ้าพิเศษ ผลิตจากเส้นฝ้ายธรรมชาติ ดีไซด์
เรียบง่ายเหมาะกับวันสบายๆ ของคุณ

350.-    550.-

Geeko Polo Luxury Man (Blue)

เสื้อโปโล เนื้อผ้าพิเศษ ผลิตจากเส้นฝ้ายธรรมชาติ ดีไซด์
เรียบง่ายเหมาะกับวันสบายๆ ของคุณ

350.-    550.-

POLO KIDS PRODUCT

Geeko Polo Kids
(Geometry)

เสื้อโปโล คุณหนูสวมใสสบายไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมไหน
ก็สนุกได้หายห่วง

250.-    350.-

 

Geeko Polo Kids
(Rotate)

เสื้อโปโล คุณหนูสวมใสสบายไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมไหน
ก็สนุกได้หายห่วง

250.-    350.-

 

Geeko Polo Kids
(blue Sky)

เสื้อโปโล คุณหนูสวมใสสบายไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมไหน
ก็สนุกได้หายห่วง

250.-    350.-

Geeko Polo Kids
(dark Red)

เสื้อโปโล คุณหนูสวมใสสบายไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมไหน
ก็สนุกได้หายห่วง

250.-    350.-

T-SHIRT STREET FASHION PRODUCT

Geeko T-Shirt
(Back Street)

ตอบโจทย์ความเป็นคุณด้วยเสื้อยืดคุณภาพ
ด้วยเส้นฝ้ายชนิดพิเศษ ที่ป้องกันแบคทีเรีย
ซึ่งเป็นสาเหตุของกลิ่นกายและคราบเหงื่อไคล

200.-    290.-

 

Geeko T-Shirt
(White Street)

ตอบโจทย์ความเป็นคุณด้วยเสื้อยืดคุณภาพ
ด้วยเส้นฝ้ายชนิดพิเศษ ที่ป้องกันแบคทีเรีย
ซึ่งเป็นสาเหตุของกลิ่นกายและคราบเหงื่อไคล

200.-    290.-

 

Geeko T-Shirt
(Brown Cycling)

ตอบโจทย์ความเป็นคุณด้วยเสื้อยืดคุณภาพ
ด้วยเส้นฝ้ายชนิดพิเศษ ที่ป้องกันแบคทีเรีย
ซึ่งเป็นสาเหตุของกลิ่นกายและคราบเหงื่อไคล

200.-    290.-

Geeko T-Shirt
(White Street)

ตอบโจทย์ความเป็นคุณด้วยเสื้อยืดคุณภาพ
ด้วยเส้นฝ้ายชนิดพิเศษ ที่ป้องกันแบคทีเรีย
ซึ่งเป็นสาเหตุของกลิ่นกายและคราบเหงื่อไคล

200.-    290.-